L.O.P.D NO SECTOR SANITARIO. PERSOAL NON SANITARIO

Acerca de este proyecto

OBXECTIVO XERAL

Saber en qué consiste a L.O.P.D específica do sector sanitario, a cumplimentación dos rexistros obrigratorios da mesma, así como as sancións que se poden recibir si ditas obligacións non son levadas a cabo.

 

CONTIDOS

 1. Que é a Protección de datos?
 2. Que son os datos de carácter persoal?
 3. Que é un dato de saúde?
 4. Que son os ficheiros?
 5. A quen afecta a Protección de datos?
 6. Cumplimentación da Normativa de protección de datos
 7. Sancións
 8. A historia clínica
 9. Obligacións básicas
 10. Protección de datos no ámbito sanitario
 11. Comunicación de datos no Ministerio Fiscal e ao Defensores do Pobo.
 12. O Segredo Profesional

 

HORAS

50

COMEZO

10 / 06/2019

FIN

10/07/2019

20 €

AFILIADOS

50 €

NON AFILIADOS

Categoría
Modulos Transversais