MANEXO DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA EXTERNA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS

Acerca de este proyecto

OBXECTIVO XERAL

  • Saber desenvolverse e facer fronte a situacións incómodas que poden producirse por incompatibilidade de criterios ante distintas opinión.

 

  • Afrontar momentos violentos física e verbalmente e resolvelos satisfactoriamente.

 

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

  • Diferenciar conceptos como “ira”, “hostilidade” e “agresividade”.

 

  • Saber cando estes sentimentos poden derivar en situacións de violencia e agresividade física e/ou verbal.

 

  • Poder enfrontarse á ira, hostilidade e outros comportamentos hostís e actuar ante eles.

 

  • Mellorar as habilidades sociais e de comunicación para facerlles fronte en deter situacións de hostilidade.

 

  • Realizar restructuraciones cognitivas fronte aos conflitos

 

PROGRAMA FORMATIVO

1. Agresividade e violencia
1.1 Conceptos básicos
1.2 tipos de violencia
1.3 Condutas hostís no traballo
1.4 Prevención de violencia laboral

2. Ira, hostilidade e agresión
2.1 Agresividade verbal e/ou física
2.2 A curva da hostilidade
2.3 Como facer notar ás persoas que as estamos escoitando

3. Conflitos
3.1 Que facer para resolver un conflito
3.2 Que non facer para resolver un conflito

4. Como afrontar a ira, a hostilidade e os comportamentos difíciles
4.1 Actitude xeral
4.2 Que non debemos facer
4.3 Obstáculos para escóitaa activa

5. Actuacións fronte a unha posible agresión
5.1 Identificación da situación
5.2 Actuación
5.2.1 Valoración do risco
5.2.2 Manexo de situacións conflitivas
5.2.3 Liñas de actuación
5.2.4 Rexistro de actuacións

6. Habilidades de comunicación e sociais para previr e/ou afrontar situacións de hostilidade
6.1 Habilidades de comunicación
6.1.1 Autorrevelación
6.1.2 Escucha activa
6.1.2 Contención emocional
6.1.3 Empatía
6.1.4 Conduta positiva
6.1.5 Retroalimentación
6.2 Habilidades sociais
6.2.1 Destrezas asertivas
6.2.2 Disco Raiado
6.2.3 Acordo viable
6.2.4 Banco de néboa
6.2.5 Oposición asertiva

7. Reestruturación cognitiva ante os conflitos

HORAS

50

COMEZO

30/04/2019

FINALIZACIÓN

30/05/2019

20 €

AFILIADOS

60 €

NON AFILIADOS

Categoría
Modulos Transversais