RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

Acerca de este proyecto

OBXECTIVO XERAL

  • Saber enfrontarse a un proceso de negociación de maneira efectiva para, deste xeito, evitar a creación dun conflito.

 

  • No caso de que isto non poida evitarse, saber como actuar para facerlle fronte.

 

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

  • Saber como están relacionados a personalidade de cada persoa e a probabilidade de que esta lle faga máis ou menos propenso a ter conflitos.

 

  • Coñecer cales son as posibles solucións aos conflitos e aos estilos de comportamento.

 

  • Controlar cales son os tipos, técnicas e estilos de negociación e saber cales se deben utilizar en función de distintos factores como o temperamento.

 

  • Coñecer as técnicas de comunicación e os principais principios de persuasión, así como os erros que máis comunmente poden producirse nun proceso de negociación

 

PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO 1: PERSONALIDADE E CONFLITOS

U.D. 1. Negociación

U.D 2. As discrepancias

U.D 3. As interaccións persoais

U.D 4. Personalidade

U. D 5. Conflito

U.D 6. Comportamento humano

U.D. 7. Tipos de solucións aos conflitos
7.1 Solucións de suma cero
7.2 Solucións de suma distinta de cero

U.D 8. Estilo de comportamento

MÓDULO 2: NEGOCIACIÓN E RESOLUCIÓN

U.D 1. A técnica de negociar

U.D 2. Tipos de negociación

U.D 3 Estilo de negociación
3.1 Evasión
3.2 Contencioso / competitivo
3.3 Adaptativo
3.4 Cooperativo /colaborativo
3.5 Distribución versus negociación
3.6 Elección do estilo apropiado

U.D 4. A negociación posicional

U.D 5. A negociación integrativa

U.D. 6 . Fases dunha negociación
6.1 Preparación
6.2 Exploración
6.3 Debate ou negociación
6.4 Peche
6.5 Negociadores duros

U.D. 7 Temperamentos negociadores
7.1 Percepción ás demais
7.2 Expectativas de comportamento
7.3 Os catro temperamentos negociadores claves
7.3.1 Armonizador
7.3.2 Controlador
7.3.3 Pragmático
7.3.4 Buscador de acción

U.D 8. Comunicacións na negociación
8.1 Regras para escoitar
8.2 Regras para falar efectivamente na negociación
8.3 Filtración
8.4 Observación
8.5 Linguaxe corporal
8.6 Comunicación electrónica

U.D. 9. Principios de persuasión

U.D 10. Erros máis comúns na negociación

U. D 11. Proceso e preparación da negociación
11.1 Estratexia
11.2 Estilo
11.3 Contrapartes
11.4 Tácticas

11.5 Etapas do proceso de negociación

U. D. 12 Estilos alternativos e estratexias de negociación

U.D 13. Desenvolve dunha estratexia negociadora persoal

MÓDULO 3: EXEMPLOS E CASOS PRÁCTICOS

HORAS

50

COMEZO

14/05/2019

FINALIZACIÓN

14/06/2019

20 €

AFILIADO

60 €

NON AFILIADOS

Categoría
Modulos Transversais